regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RILKE PHILOSOPHY

www.rilkephilosophy.com z dnia 30.11.2015 obowiązujący od 1.12.2015.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.rilkephilosophy.com, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

1.2. Właścicielem sklepu internetowego („Sklep”) jest Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nord Pol Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk w Bydgoszczy 85-356, ul. Leszczyna 55, posługującą się numerem NIP 967 047-40-64, REGON 090465157, wpisaną do rejestru CEIDIG 

1.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.rilkephilosophy.com. Mogą również sporządzić jego wydruk.  


2. ZAMÓWIENIA - ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA

2.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.rilkephilosophy.com, dokonać wyboru towaru oraz jego rozmiaru z oferty sklepu. 

2.2. Zawarcie Umowy z Klientem następuje w chwili złożenia zamówienia Towarów. Umowa zawierana jest w języku polskim, jej treść zgodna jest z niniejszym Regulaminem. 

2.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych, które niezbędne są do realizacji Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku 'płacę'  

3. PŁATNOŚCI ZA TOWARY I DOSTAWA TOWARÓW

3.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru państw europejskich. 

3.2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 

3.3. Dostawa Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej:

a) listem ekonomicznym (koszt wysyłki ponoszony przez Klienta - 5,50 zł brutto);

b) listem priorytetowym (koszt wysyłki ponoszony przez Klienta - 6,80 zł brutto); 

c) listem poleconym „za pobraniem” - płatność przy odbiorze (koszt wysyłki ponoszony przez Klienta - 16 zł brutto) 

d) lub firmy kurierskiej UPS (koszt wysyłki ponoszony przez Klienta - 15 zł brutto). 

3.4. Dostawa Towarów na terytorium pozostałych państw europejskich odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetem- koszt wysyłki ponoszony przez Klienta - 16 zł brutto). 

3.5. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Koszty wysyłki Towarów naliczane są na końcu zamówienia i podane są w Regulaminie. 

3.6. Klient dokonać może płatności za Towary: 

a) przelewem tradycyjnym na konto bankowe: Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk, Leszczyna 55, 85-356 Bydgoszcz, Numer konta: 02 1140 2004 0000 3802 7474 9234 

b) płatnością za pobraniem (przy odbiorze Towarów) za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

3.7. Przy wybraniu płatności za pomocą przedpłaty, płatność musi nastąpić w ciągu 3 dni. Termin ten nie dotyczy płatności 3.3. c). Po upływie terminu Sklep ma prawo anulować zamówienie. 

3.8. Do każdego zakupionego Towaru dołączany jest oryginalny paragon bądź Faktura VAT (na życzenie Klienta).  

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - PRAWO ZWROTU TOWARU

4.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionych Towarów), bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin liczy się od momentu, kiedy Klient odebrał towar (wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji - oświadczenia przez upływem 14-dniowego terminu.

 4.2. W celu skorzystania z prawa zwrotu, należy poinformować Sprzedawcę o decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład: oświadczenie wysłane pocztą na adres korespondencyjny: RILKE PHILOSOPHY, Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk, Leszczyna 55, 85-356 Bydgoszcz; oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną rilla@poczta.onet.pl. W przypadku przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sklep prześle niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji. 

4.3. Klient może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. 

4.4. W celu dokonania zwrotu Towaru, Klient musi odesłać go na adres: RILKEPHILOSOPHY, Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk, Leszczyna 55, 85-356 Bydgoszcz, wraz z paragonem, jeśli został wysłany.

4.5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego sposobu, jaki został użyty pierwotnie, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób.

 4.6. W przypadku zwrotu Towaru, zwracane są wszystkie otrzymane płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru). Wyjątek stanowią koszty dodatkowe, wynikające ze sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany w Sklepie sposób. 

4.7. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot może zostać wstrzymany do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

4.8. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy - opakowanie Towaru oraz wysyłka do Sprzedawcy. 

4.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

4.10. Prawo zwrotu nie dotyczy zamówień indywidualnych, w których Towar wyprodukowany jest według indywidualnych życzeń Klienta. 

4.11. Klient ma możliwość dokonania wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odebrał Towar lub osoba przez niego wskazana (inna niż przewoźnik) odebrała Towar.  

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

5.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres: RILKE PHIILOSOPHY, Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk, Leszczyna 55, 85-356 Bydgoszcz, z dopiskiem REKLAMACJA. 

5.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy odesłać reklamowany towar, oraz opis reklamacji. 

5.3. W opisie reklamacji należy zawrzeć imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; datę oraz okoliczności wystąpienia wady oraz swoje roszczenia (wymiana lub naprawa towaru; zwrot środków) 

5.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.  

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. 

6.2. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Złożenie zamówienia traktowane jest jako równoznaczne z zapoznaniem się Regulaminem. 

7.2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

7.3. Klientami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawne 

7.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzenia nowych towarów, wycofania towarów oraz organizowania akcji promocyjnych.

Załącznik 1

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Rilke Philosophy

Małgorzata Siekierska-Pawlaczyk

Leszczyna 55

85-356 Bydgoszcz

rilla@poczta.onet.pl

 

 

Ja,………………………………………………………….. (imię i nazwisko Klienta), informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………….………………….………………….………………….………………….

……………………………….……………………………….…………………………

…………..……………………………….……………………………….………………

(kody bądź nazwy zwracanych towarów)

 

Data odbioru towarów: …………………………………………

Imię i nazwisko: …………………………………………………

Adres: …………………………………………………………….

Podpis:………………………………………………….

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów